Group 1

Work Friends app Privacy beleid

Work Friends Referral Recruitment (“wij“) zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en het respecteren van uw privacy.

Introductie

Dit beleid (samen met onze app gebruiksvoorwaarden zoals beschreven op www.workfriendsapp.nl/appterms/) is van toepassing op uw gebruik van:

 • De WorkFriends mobiele applicatie (“app“), nadat u een kopie van de app heeft gedownload of gestreamd op uw mobiele telefoon of ander toepasbaar apparaat (apparaat).
 • Elke dienst die toegankelijk is via de app (“diensten“). Dit beleid beschrijft de basis waarop wij eventuele persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, zullen verwerken. Deze app is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen geen gegevens van kinderen. Lees dit aandachtig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe wij hiermee om zullen gaan.

This policy is provided in a layered format so you can click through to the specific areas set out below:

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Work Friends Referral Recruitment is de verantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (collectief aangeduid als “WF”, “wij”, “ons” of “onze” in dit beleid). Wij hebben een data privacy manager benoemd. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Naam of titel van de data privacy manager: Steven de Jong

E-mailadres: [email protected]

Wijzigingen van het privacybeleid en uw verplichting ons te informeren bij veranderingen in uw persoonlijke data

Wij houden ons privacybeleid regelmatig onder de loep. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 26 januari 2023. Het beleid kan veranderen en als dat gebeurt worden de wijzigingen op deze pagina doorgevoerd en, indien van toepassing, ook aan u worden gemeld wanneer u de app opnieuw start. Het nieuwe beleid kan op het scherm worden weergegeven en u zult mogelijk worden gevraagd de wijzigingen te lezen en te accepteren om uw gebruik van de app of de diensten voort te zetten. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, correct en actueel zijn. Laat ons alstublieft weten als uw persoonlijke gegevens tijdens uw gebruik van onze diensten veranderen.

Links van derde partijen

Onze app kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Let erop dat deze websites en eventuele diensten die via hen toegankelijk zijn hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijk beleid of voor enige persoonlijke gegevens die via deze websites of diensten kunnen worden verzameld. Controleer dergelijk beleid afzonderlijk voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt of deze diensten gebruikt.

De gegevens die we over u verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, zoals:

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, profielfoto (alleen als u ervoor kiest om zelf een profielfoto naar de app te uploaden)
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Apparaatgegevens: bevat het type mobiele apparaat dat u gebruikt, mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat u gebruikt, tijdzone-instelling.
 • Profielgegevens: bevat uw gebruikersnaam en wachtwoord en uw activiteitengeschiedenis in de app, inclusief details van de gedeelde data en verdiende punten.
 • Gebruiksgegevens: bevat details van uw gebruik van de app, waaronder, maar niet beperkt tot, dataverkeersgegevens en andere communicatiegegevens, of dit nu nodig is voor onze eigen doeleinden of anderszins.
 • Marketing- en communicatiegegevens: bevat uw communicatievoorkeuren voor het ontvangen van communicatie en marketing van ons.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen afgeleid zijn van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens omdat deze gegevens u niet direct of indirect zullen identificeren. Bijvoorbeeld, we kunnen uw gebruiksgegevens aggregateren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke app-functie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens en zullen deze worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij verzamelen geen specifieke categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonden, gezondheidsgegevens, biometrische en genetische gegevens). Wij verzamelen ook geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten en het wel of niet bestaan van een strafblad.

Hoe wordt uw persoonlijke gegevens verzameld?

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

 • Gegevens die u ons zelf geeft. Dit zijn gegevens (inclusief identiteits-, contact- en marketing- en communicatiegegevens) waarvoor u ons toestemming geeft door formulieren in de app in te vullen of met ons te corresponderen (bijvoorbeeld per e-mail of in-app chat). Dit omvat informatie die u verstrekt bij het registreren voor gebruik van de app, het downloaden van de app uit de appstore, het maken van uw profiel in de app, het delen van gegevens via de social media-functies van de app en wanneer u een probleem met de app of onze diensten meldt. Als u contact met ons opneemt, bewaren we een kopie van die correspondentie.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens vanzelfsprekend alleen waar de wet dit toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Als u daarvoor toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
 • Als we een contract moeten uitvoeren dat we met u zijn aangegaan of nog aangaan.
 • Als dat noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overschrijven.
 • Als we aan een wettelijke of regelgevende verplichting moeten voldoen.

Zie het overzicht hieronder voor meer informatie over de soorten rechtsgronden waarop we vertrouwen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. We sturen u alleen directe marketingcommunicatie per e-mail of sms als we uw toestemming daarvoor hebben. U heeft het recht om die toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen. U kunt ook de in-app-meldingen die u ontvangt op elk moment wijzigen in uw voorkeuren in de app. We vragen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming voordat we uw persoonlijke gegevens met een derde partij voor marketingdoeleinden delen. Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken:

Doel / activiteit
Data domein
Wettelijke basis
App installeren en registratie van gebruiker
Identiteit
Contact
Apparaat
Uw toestemming
Het leveren van onze diensten
Identiteit
Contact
Profiel
Apparaat
Marketing en communicatie
Uw toestemming
Uitvoering van het contract
Onze relatie met u onderhouden, hieronder valt onder andere u informeren over wijzigingen van de app, onze diensten of beleid.
Identiteit
Contact
Profiel
Marketing en communicatie
Uw toestemming
Uitvoering van het contract
Noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
Noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren zoals omschreven in het contract
Onze bedrijfsvoering, app en diensten onderhouden en beschermen. Inclusief het bieden van support, data analyse en testen van systemen
Identiteit
Contact
Apparaat
Profiel
Noodzakelijk voor het voeren van een goede bedrijfsvoering en onderhouden van onze diensten, de app en afspraken uit het contract.
Trends monitoren ter verbetering van de app
Apparaat
Profiel
Gebruik
Noodzakelijk voor het continu verbeteren van onze dienstverlening

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw informatie delen of bekendmaken met de volgende derde partijen:

 • Uw werkgever, als gemeenschappelijke beheerder, zodat zij onze diensten en de app kunnen uitvoeren en beheren.
 • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten aan ons verlenen.
 • Professional adviseurs die optreden als verwerkers of gemeenschappelijke beheerders, zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten aan ons verlenen.
 • Wetgevende instanties en instanties die naleving van de wetgeving controleren.
 • Derde partijen aan wie wij een deel /delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Als er een verandering plaatsvindt in de eigendom van ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid.

Internationale overdrachten

Al onze gegevens worden opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk (“VK”) op servers gevestigd in Londen. Sommige van onze externe derde partij-serviceproviders kunnen gevestigd zijn buiten het VK, dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten het VK inhouden.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit het VK overdragen, zorgen we ervoor dat hieraan een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt verleend door ten minste één van de volgende maatregelen toe te passen:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen die als voldoende beschermend voor persoonlijke gegevens zijn aangemerkt.
 • Waar we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die goedgekeurd zijn voor gebruik in het VK en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven als in het VK.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke mechanismen die wij gebruiken bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten het VK.

Beveiliging van gegevens

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang heeft tot de app, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen u om dit wachtwoord niet met anderen te delen.

Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligings gewoonten gebruiken om te proberen te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of ongeoorloofd toegankelijk zijn.

We zullen persoonlijke gegevens op uw apparaat verzamelen en opslaan via gegevenscaches van de applicatie, browserwebopslag en andere technologie.

Als onderdeel van de diensten kunt u banen delen via sociale netwerksites. Zorg ervoor dat u bij het gebruik van deze functies geen persoonlijke gegevens verstrekt die u niet wilt laten zien, verzamelen of gebruiken door andere gebruikers.

We hebben procedures opgesteld om om te gaan met vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens dan wel datalekken en zullen u en de relevante toezichthouder op de hoogte stellen wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaring van gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de betreffende activiteit waarvoor deze zijn verstrekt of verzameld. Dit zal zijn zolang we toegang tot de app aan u verstrekken, uw account open blijft of elke periode die is vastgelegd in een relevant contract dat uw werkgever met ons heeft. Wanneer u de app gedurende 12 maanden niet gebruikt, zullen we het account als verlopen beschouwen en uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwijderd.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor meer informatie over uw rechten.

In bepaalde omstandigheden zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u. We kunnen ook enkele van uw gegevens bewaren nadat uw account is gesloten waar dit redelijkerwijs nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, regelgeving te voldoen, beveiliging te waarborgen, fraude en misbruik te voorkomen, conflicten op te lossen of onze app-voorwaarden af te dwingen.

Let op dat uw werkgever na het sluiten van uw account nog steeds toegang kan hebben tot de informatie die tijdens uw gebruik van de app en de diensten met hen is gedeeld. Wij hebben geen controle over deze gegevens.

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op basis van de gegevensbeschermingswetten in verband met uw persoonsgegevens.

Zie onderstaande secties voor meer informatie over deze rechten:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens: Ook wel bekend als een “verzoek om toegang tot persoonsgegevens”. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de door ons bewaarde persoonsgegevens en kunt u controleren of we daar binnen de wettelijk gestelde kaders correct mee omgaan.
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens: Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij van u bewaren, laten corrigeren, hoewel we de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens: Hiermee kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of deze te verwijderen wanneer er geen goede reden is om ze verder te bewaren. U heeft ook het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u een beroep heeft gedaan op uw recht om geen gegevens te verstrekken, wanneer wij informatie op een onwettige manier hebben verwerkt of waar we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Let op, dat we in sommige gevallen niet altijd aan uw verzoek om verwijdering kunnen voldoen voor specifieke juridische redenen, die indien van toepassing, bij uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 • Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens: Hiermee kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets is aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u het als een aantasting van uw fundamentele rechten en vrijheden beschouwt. U heeft ook het recht bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we zwaarwegende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken.
 • U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:

(i)    als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens bevestigen;

(ii)  waar onze verwerking van de gegevens onwettig is, maar u wilt niet dat wij deze verwijderen;

(iii)  waar u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet meer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om rechten of claims te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

(iv)  u hebt bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij overheersende legitieme gronden hebben om deze te gebruiken.

 • Het delen van uw persoonsgegevens: indien gewenst zullen wij aan u of een derde partij die u heeft gekozen, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, veelgebruikte, vorm. Let op: dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waarvoor wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw recht om toestemming in te trekken: van toepassing wanneer wij afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zal echter de rechtmatigheid van elke verwerking die vóór uw intrekking plaatsvond niet beïnvloeden. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bepaalde producten of diensten niet aan u leveren. Wij zullen u hierover op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

U heeft ook het recht om ons te vragen om niet langer uw persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden.

U kunt op elk moment een van deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Terminologie

Toestemming betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens waarbij u uw akkoord hebt aangegeven door middel van een verklaring of een duidelijke opt-in voor verwerking voor een specifiek doel. Toestemming is alleen geldig als het een vrijwillig gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnige aanduiding is van wat u wilt. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om u de beste service/product en de beste en meest veilige ervaring te kunnen bieden. Wij maken hierbij continu de afweging tussen de belangen van alle betrokken partijen op basis van persoonlijke voorkeuren en wettelijke kaders. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreden door het effect op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins verplicht zijn door de wet). U kunt verdere informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen eventueel effect op u voor specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoeren van de overeenkomst betekent het verwerken van uw gegevens waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

Nakomen van een wettelijke verplichting betekent het verwerken en of verstrekken van uw persoonlijke gegevens op een wijze die past binnen de gestelde kaders en/of werkwijzen door de wet alsook specifieke verzoeken vanuit wetgevende of controlerende instanties.