Work Friends App Terms of Use

Please read these terms carefully.

This policy is provided in a layered format so you can click through to the specific areas set out below:

De licentie voor de WorkFriends mobiele toepassing (app) wordt aan je verstrekt door WorkFriends Referral Recruitment. In Nederland geregistreerd met KVK nummer: 88186792 (wij, ons of onze). 

Lees deze licentievoorwaarden (app-voorwaarden) voordat je begint met het gebruik van de app, aangezien ze van toepassing zullen zijn op uw gebruik, inclusief eventuele updates of aanvullingen op de app en de service waarmee u via de app verbinding maakt en de inhoud die wij je daarlangs verstrekken (dienst). 

Door het gebruik van de app bevestigt je dat u akkoord gaat met de app-voorwaarden en dat u zich daaraan zult houden. Als je niet akkoord gaat met deze app-voorwaarden, dient je onmiddellijk de app te verwijderen en te stoppen met het gebruik.

De volgende aparte voorwaarden zijn ook onderdeel van deze voorwaarden en zijn van toepassing op uw gebruik van de app en de diensten.

 • Privacy beleid. Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u bepaalde informatie te verstrekken over wie wij zijn, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze informatie vindt u in ons privacybeleid, dat u kunt bekijken op https://workfriendsapp.nl/appprivacy/. Door de app of een van de diensten te gebruiken, stemt u ermee in dat wij technische informatie verzamelen en gebruiken over de apparaten waarop u de app gebruikt en gerelateerde software, hardware en randapparatuur om onze producten te verbeteren en om u eventuele diensten te leveren. We zullen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u de dienst gebruikt, ook delen met uw werkgever. Controleer het privacy beleid van uw werkgever om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe zij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.
 • Doorverwijzingsregeling voor werknemers. U heeft toegang gekregen tot de app middels uw werkgever als onderdeel van haar referral recruitment beleid voor werknemers. Het gebruik van de app en de service, inclusief eventuele doorverwijzingen door u met behulp van de app, is onderworpen aan het referral beleid voor werknemers van uw organisatie.
 • Daarnaast kunnen de manieren waarop u de App kunt gebruiken ook onderhevig zijn aan de regels en het beleid van Apple Inc. [bekijk hier] of Google Play [bekijk hier] (Appstore Provider), afhankelijk van welke Appstore Provider u heeft gebruikt. De regels en het beleid van de Appstore Provider zijn van toepassing in plaats van deze app-voorwaarden als er verschillen tussen beide zijn.

Door de app te gebruiken, erkent u dat gegevensverkeer op het internet nooit volledig privé of veilig is en dat elk bericht of informatie die u verzendt met behulp van de app of een dienst door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde transactie versleuteld is.

We verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de app te gebruiken onder de volgende voorwaarden.

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het downloaden of gebruiken van de app, maar u erkent dat uw overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider (mobiele provider) van toepassing is op uw gebruik van de app. U erkent dat de mobiele provider u mogelijk kosten in rekening brengt voor datadiensten tijdens het gebruik van de app en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten. Als u niet de rekeningbetaler bent van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de app, wordt aangenomen dat u toestemming heeft gekregen van de rekeningbetaler om de app te gebruiken.

U mag een kopie van de app downloaden op een willekeurig aantal mobiele of handheld-apparaten en de app bekijken, gebruiken en weergeven op dergelijke apparaten, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Wij geven u persoonlijk het recht om de app en de dienst te gebruiken. U mag de app of de dienst op geen enkele andere manier overdragen aan iemand anders, hetzij voor geld, voor iets anders of gratis. Als u een apparaat verkoopt waarop de app is geïnstalleerd, moet u de app daarvan verwijderen.

Als u de app downloadt of streamt naar een telefoon of ander apparaat dat niet uw eigendom is, moet u toestemming van de eigenaar hebben om dit te doen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de app-voorwaarden, ongeacht of u de eigenaar bent van de telefoon of een ander apparaat.

We kunnen deze app voorwaarden op elk moment wijzigen om te voldoen aan wetswijzigingen, ter verbetering van de app of om aan te geven hoe u om dient te gaan met aanvullende functies die wij introduceren. We zullen u op de hoogte stellen van elke wijziging in de app-voorwaarden wanneer u de app de volgende keer start.

Van tijd tot tijd kunnen we de app automatisch bijwerken en de dienst wijzigen om de prestaties en functionaliteit te verbeteren, wijzigingen in het besturingssysteem weer te geven of beveiligingsproblemen aan te pakken. Om deze redenen kunnen wij u vragen om de app bij te werken. Als u ervoor kiest dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates, kunt u de app en de diensten mogelijk niet blijven gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de app. We kunnen de minimale specificatie die nodig is om toegang te krijgen tot de app op elk moment wijzigen. We geven geen garantie dat u toegang tot de app op uw mobiele apparaat zult hebben (of toegang blijft houden tot de app). Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het wel of niet functioneren van de app door wijzigingen van de specificaties van uw mobiele apparaat of anderszins.

U mag de app alleen gebruiken als u door uw werkgever vooraf geregistreerd bent of hierover geïnformeerd bent als onderdeel van haar referral beleid. Of u in aanmerking komt voor deelname aan de verwijzingsregeling wordt uitsluitend bepaald door uw werkgever.

U moet zich registreren om de app te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de app en de diensten en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten waarbij uw account wordt gebruikt, ongeacht of u die activiteit hebt geautoriseerd of niet.

We hebben het recht om elk wachtwoord, of het nu door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze app-voorwaarden of enig ander beleid en/of richtlijnen die zijn opgesteld voor het gebruik of toegang van/tot de app en de dienst.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via [email protected].

De punten die u verzamelt door de app en de diensten te gebruiken, kunnen worden ingewisseld in overeenstemming met het beloningsschema van uw werkgever.

U erkent en accepteert dat uw werkgever, en niet wij, als enige verantwoordelijk is voor het verstrekken van betalingen aan u met betrekking tot de punten die u hebt verzameld en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot dergelijke betalingen.

U stemt ermee in dat u:

 • de app of de diensten in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, niet zal verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen aan een persoon of organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
 • de app of diensten niet zal kopiëren, behalve als onderdeel van het normale gebruik van de app of wanneer dit noodzakelijk is voor back-up of operationele veiligheid;
 • de app of diensten niet gedeeltelijk of volledig zal vertalen, samenvoegen, wijzigen of aanpassen, noch toestaan dat de app of de diensten of een deel ervan worden gecombineerd met, of opgenomen worden in, andere programma’s, behalve indien nodig om de app en de diensten op apparaten te gebruiken zoals toegestaan in deze app voorwaarden.
 • niet zal demonteren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van het geheel of een deel van de app of de diensten, noch proberen om vergelijkbare handelingen te doen, behalve voor zover (krachtens secties 50B en 296A van de Copyright , Designs and Patents Act 1988) dergelijke acties niet kunnen worden verboden omdat ze essentieel zijn voor het bereiken van interoperabiliteit van de app met een ander softwareprogramma en op voorwaarde dat de informatie die u tijdens dergelijke activiteiten verkrijgt:
  • alleen wordt gebruikt om interoperabiliteit van de app met een ander softwareprogramma te bereiken;
  • niet openbaar wordt gemaakt of gecommuniceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan een derde partij; en
  • wordt niet gebruikt om software te maken die in op enige wijze vergelijkbaar is met de app;

Verder stemt u ermee in dat u voldoet aan alle toepasselijke technologiecontrole- of exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de app of een dienst.

U dient:

 • De app of dienst niet te gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doel of op een manier die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.
 • Niet frauduleus of kwaadwillig te handelen, bijvoorbeeld door kwaadaardige code, zoals virussen, of schadelijke gegevens te hacken of in te voegen, in de app, een dienst of een besturingssysteem;
 • Geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de app of een dienst (voor zover dergelijk gebruik niet onder de licentie valt van deze voorwaarden);
 • Geen materiaal te verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de app of een dienst;
 • De app of dienst niet te gebruiken op een manier die waarschijnlijk een andere persoon lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of irriteert;
 • De app of dienst niet te gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of compromitteren of andere gebruikers kan hinderen; en
 • Geen informatie of gegevens van een dienst of onze systemen verzamelen, of proberen de communicatie naar of van de servers waarop een dienst draait te ontcijferen.

Alle intellectuele eigendomsrechten in de app en de diensten over de hele wereld zijn van ons (of onze licentiegevers) en de rechten in de app en de diensten worden in licentie gegeven (niet verkocht) aan u. U hebt geen intellectuele eigendomsrechten in of op de app of de diensten, behalve het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met deze app voorwaarden.

De broncode en inhoud van de app mogen niet om welke reden dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt of anderszins bewerkt worden.

Handelsmerken, logo’s en merknamen die op onze website worden getoond, zijn eigendom van ons en onze licentiegevers en er worden geen rechten verleend om ze te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van ons en/of onze licentiegevers (indien van toepassing).

De app en de dienst kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door ons worden aangeboden. Dergelijke onafhankelijke sites staan niet onder onze controle, en we zijn niet verantwoordelijk voor en hebben hun inhoud of hun privacybeleid (indien van toepassing) niet gecontroleerd en goedgekeurd. U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vormen over het al dan niet gebruiken van dergelijke onafhankelijke sites, inclusief het kopen van producten of diensten die door hen worden aangeboden.

 • De App wordt u te goeder trouw ter beschikking gesteld en u accepteert dat de geboden functionaliteit en getoonde informatie wordt geleverd zoals aangetroffen zonder garanties of voorwaarden met betrekking tot de werking of nauwkeurigheid ervan. We hebben alle redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de app en de diensten functioneren zoals bedoeld en dat de weergegeven informatie correct is op het moment van produceren, maar er kunnen onopzettelijke of incidentele fouten zijn waarvoor onze excuses. Waar fouten onder onze aandacht komen, zullen we proberen deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de app of de inhoud ervan. We geven geen verklaring of garantie dat uw gebruik van de app, of de werking ervan, ononderbroken, fout-, bug- of virusvrij zal zijn en we accepteren geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.
 • Het gebruik van de app is op eigen risico en u bent volledig verantwoordelijk voor het downloaden en installeren ervan en voor beslissingen die u neemt naar aanleiding van de informatie die u leest.
 1. U erkent dat de app niet is ontwikkeld om aan uw individuele vereisten te voldoen en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de faciliteiten en functies van de app aan uw vereisten voldoen.
 2. Voor zover toegestaan door de Nederlandse wet sluiten wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit waaronder maar niet beperkend tot:
  • voor directe, indirecte en gevolgschade (waaronder verlies van inkomen, gebruik, inkomsten, zaken, winst, contracten, verwachte besparingen, goodwill, verspilde management- of kantoortijd, gegevens of corruptie van gegevens) op welke manier dan ook ontstaan en of deze door u zijn gemaakt in verband met de app; het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, het niet openen of de resultaten van het gebruik van de app; uw gebruik van sites die aan de app zijn gekoppeld; en/of enig materiaal of inhoud in de app of een site van derden.
  • voor verlies of schade die redelijkerwijs niet door u of ons kon worden voorzien.
  • voor de juistheid, geschiktheid, kwaliteit of volledigheid van alle informatie en de waarde en integriteit van de diensten die via de app worden aangeboden.
  • voor enig verlies of schade veroorzaakt door virussen, kwaadaardig of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw apparaat, apparatuur, programma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de App of een site waarnaar of waarvan is gelinkt.
  • voortkomend uit enig vertrouwen dat wordt gesteld in inhoud die toegankelijk is op of via de app. De door ons verstrekte informatie vormt geen juridisch of professioneel advies (financieel of anderszins) en er mag niet op worden vertrouwd zonder onafhankelijk advies in te winnen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle beslissingen die u neemt als gevolg van de informatie die u leest.
  • De app is voor huishoudelijk en privé gebruik. Als u de app gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
  • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Als onze levering van de diensten of ondersteuning voor de app of de diensten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze invloed, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en zullen we stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren.

 1. We kunnen uw rechten om de app en diensten te gebruiken op elk moment beëindigen door contact met u op te nemen als u deze app voorwaarden heeft geschonden. Als de overtreding op redelijke wijze kan worden rechtgezet, zullen we u een redelijke kans geven om dit te doen.
 2. Als we uw rechten om de app en diensten te gebruiken beëindigen:
  • Dient u alle activiteiten stop te zetten die mogelijk zijn binnen deze app-voorwaarden, inclusief uw gebruik van de app en alle diensten.
  • Dient u de app zo snel als redelijk mogelijk is te wissen of te verwijderen van alle apparaten die u in uw bezit heeft en onmiddellijk alle exemplaren van de app die u heeft te vernietigen en aan ons te bevestigen dat u dit heeft gedaan.
  • We kunnen op afstand toegang krijgen tot uw apparaten en de app ervan verwijderen en u geen toegang meer geven tot de diensten.
  • Alle aan u verschuldigde betalingen bij beëindiging zijn volledig ter beoordeling van uw werkgever in overeenstemming met hun verwijzingsschema.

We kunnen onze rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze app voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij dit schriftelijk overeenkomen.

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een ervan onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Zelfs als we het afdwingen van dit contract uitstellen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we uitstellen om stappen tegen u te ondernemen met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de producten juridische procedures aanhangig maken bij de Nederlandse rechtbank.

How to contact us

if you have any queries regarding these App Terms or problems using the App, please contact us via the ‘Report a problem’ button in the App or alternatively you can get in touch by:

Email: [email protected]

Phone: 0203 827 9474

In writing: Antrobus House, 18 College Street, Petersfield, GU31 4AD

If we have to contact you we will do so by email, by SMS or in-app message, using the contact details you have provided to us.