BlogFinancieelROI

Wat kost dat dan? Een blik op de ROI van referral recruitment

Ben je benieuwd naar de financiële kant van referral recruitment? Hoewel de vele voordelen duidelijk blijken uit stapels aan wetenschappelijk onderzoek, kiest nog niet elke organisatie voor maximale inzet op referral recruitment. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn en in deze blog zoomen we in op het kostenplaatje van deze wervingsstrategie en kijken we of het financieel wel verantwoord is.

Onderstaand rekenvoorbeeld is op basis van de praktijk.

Introducing: Inpakken & Wegwezen BV
Een logistieke organisatie met:

  • 750 medewerkers
  • Een wervingsvraag van 188 (vervanging + groei)
  • Gemiddelde cost-per-hire: €3.200
  • Referral instroom van slechts 4%

Met Work Friends brengen we die 4% naar 12 – 16% in het eerste jaar. Een behoorlijk haalbaar percentage. Maar laten we behoudend verder rekenen met 12%. De kosten voor een referral hangen van een aantal factoren af. Denk aan de beloning, software, (ATS) integraties, etc. In dit geval gaan we uit van €2.140 all-in.

Dan besparen we (3200 – 2140 =) €1.060 op (12 – 4 =) 8% van de hires. Dat gaat dus om 15 mensen, een totale besparing van €15.900.

Meer hires uit referrals betekent nog meer besparen. Maar wacht even, want we zijn nog niet klaar.
Tot nu toe rekenen we met gemiddelden. Maar welk wervingskanaal is het duurste? Een w&s bureau. En wat blijkt in de praktijk: doordat er meer hires via referrals binnenkomen, zet Inpakken & Wegwezen BV minder vaak bureaus in…


Een gemiddeld bureau rekent zo’n 20 – 25% van de totale jaarbeloning. Bijvoorbeeld:
Transportmanager – €80.000 = totale fee van €16 – 20k.
Accountmanager – €60.000 = totale fee van €12 – 15k.

Doordat we referrals inzetten hebben we de twee bovenstaande vacatures in kunnen vullen zonder een bureau. Alleen al op basis van deze twee vacatures is de besparing nu: €28.000 – €35.000!

Voeg daar de andere 13 aannames c.q. besparingen van “slechts” €1.060 aan toe en de totale besparing is ±€45.000. Daar kan deze organisatie Work Friends makkelijk van betalen 😉. Of, wacht even. De prijs voor referrals van €2.140 was all-in. Work Friends is dus al betaald!

Het is dus niet alleen financieel verantwoord, het is zelfs een hele goede investering die blijvend rendeert voor de organisatie.

En we gaan nog meer besparen!
In bovenstaand voorbeeld zijn we uitgegaan van 12% instroom uit referrals. Echter, het is heel redelijk om te denken dat dit door kan groeien naar 20 – 30%. Dit betekent dat de vaste kosten over meer hires verdeeld worden. De cost-per-hire daalt dus nog meer én natuurlijk groeit de besparing omdat er meer mensen via – via aangenomen worden. Ook de besparing op bureaus neemt nog verder toe.

En nóg meer!
Referral recruitment staat vooral bekend om het werven van meer en betere kandidaten tegen lagere wervingskosten. Maar er wordt op nog veel meer kosten bespaard. Organisaties met een effectief referral systeem kennen gemiddeld veel langere dienstverbanden, collega’s blijven langer.

Dit betekent dat er ook stevig bespaard wordt op:

  • Onboarding
  • Training en opleiding
  • Uitstroom
  • Capaciteitsproblemen

De precieze besparing is natuurlijk erg afhankelijk van de organisatie. De ROI berekenen we dus altijd op maat.

Interessant?
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat referral recruitment een uitstekende investering is. Voor verreweg de meeste organisaties zal deze zich ruimschoots terugbetalen. Ben je benieuwd naar hoe dit er voor jouw organisatie uit zou kunnen zien? Neem gerust en uiteraard vrijblijvend contact met ons op, wij hebben een zeer uitgebreide calculator tot onze beschikking.

Opmerkingen of toevoegingen?
Reageer!